Buitenlandse BTW van 2017 voor 1 oktober 2018 terugvragen

De BTW die een ondernemer in een andere lidstaat van de Europese Unie (EU) in 2017 heeft betaald moet hij vóór 1 oktober 2018 terugvragen bij de Nederlandse Belastingdienst. Als dit niet op tijd gedaan wordt, is de kans groot dat de andere EU-lidstaat het verzoek niet in behandeling neemt.