Financiële administratie

Wij kunnen voor u uw totale administratie verzorgen. De geautomatiseerde verwerking doen wij op het bij ons aanwezige boekhoudpakket van Unit4.
Samen met u bepalen wij hoe de administratie moet worden opgezet, verwerkt en beheerd.

Financiële zaken

 • Verwerking van uw administratie in ons boekhoudpakket van Unit4
 • Verzorgen van de jaarrekening
 • Opstellen deponeringsstukken (bij een bv en een nv)
 • Verzorgen van de notulen algemene vergadering van aandeelhouders (bij een bv en een nv)
 • Opstellen van een ondernemingsplan
 • Verzorgen van prognoses en liquiditeitsbegrotingen
 • Tussentijdse rapportages
 • Verzorgen debiteurenbeheer
 • Verzorgen crediteurenbeheer
 • Verwerking van uw administratie op locatie

Fiscale zaken

De slogan van de Belastingdienst luidt: Leuker kunnen wij het niet maken, wel makkelijker. Maar laten we eerlijk zijn, het blijft een ingewikkelde materie. En dan veranderen ze jaarlijks vaak ook nog eens de spelregels. Noemt u dat maar makkelijker.Maar wellicht kunnen wij het u, met onze kennis en ervaring, echt makkelijker maken.

Ons uitgangspunt is: belasting betalen moet, maar liever niet teveel.

 • Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers
 • Aangifte inkomstenbelasting voor particulieren
 • Aangifte omzetbelasting
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Aangifte verhuurdersheffing
 • Aanvragen/wijzigen huurtoeslag
 • Aanvragen/wijzigen zorgtoeslag
 • Aanvragen/wijzigen kindgebonden Budget
 • Aanvragen/wijzigen kinderopvangtoeslag
 • Suppletie aangifte omzetbelasting

Salarisadministratie

Indien u werknemers in dienst heeft kunnen wij ook de salarisadministratie voor u verzorgen. Wij kunnen voor u o.a. de volgende zaken verzorgen:

 • De maandelijkse verwerking van de loonstroken
 • De jaaropgaven voor uw werknemers
 • De loonjournaalpost
 • De aangifte loonheffing
 • Het jaarwerk (aanleveringen bij de belastingdienst en pensioenfondsen)
 • Het verzorgen van arbeidscontracten
 • Het verzorgen van ziek- en herstelmeldingen
 • De administratie inzake de bedrijfstakeigenregelingen (pensioenfonds etc.)