Vanaf 1 januari 2015 treedt de WKR in werking

Onder de werkkostenregeling kunt u als werkgever 1,2% van de fiscale loonsom besteden aan (onbelaste) vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Als deze vrije ruimte wordt overschreden dan is uw onderneming 80% eindheffing over het bovenmatige verschuldigd.