Verhoging van het lage BTW tarief

Het kabinet is van plan om vanaf 1 januari 2019 het lage btw-tarief van 6% te verhogen naar 9%.
Door deze verhoging worden goederen en diensten duurder voor de consument, Onder deze goederen en diensten vallen onder andere voedingsmiddelen, water, geneesmiddelen, kunst en boeken. Daarnaast vallen de volgende diensten onder dit nieuwe 9% BTW tarief;

– reparatie van fietsen, schoenen en kleding
– diensten van kappers
– werkzaamheden aan woningen
– cultuur

Offertes die in 2018 worden gemaakt voor goederen of diensten die in 2019 worden geleverd, moeten uitgaan van een btw-tarief van 9%.
Voor opdrachten die plaats vinden in 2019 maar die reeds betaald zijn in 2018 geldt het 6% tarief.